“Idamaisel tantsul on Eestis tulevikku”

Ülevaade uurimistööst “Idamaine tants Eestis”

Kirsi Mari Lepik (Kalila)

KalilaLisaks idamaise tantsuga tegelemisele on mind alati huvitanud ka selle ajalugu ning kõik sellega seonduv, seega otsustasin kirjutada uurimistöö teemal „Idamaine tants Eestis“. Uurimistöö kirjutasin seetõttu, et muutunud on gümnaasiumite eksamisüsteem ning nüüdsest alates tuleb kõigi koolide õpilastel lisaks eksamite sooritamisele koostada ka uurimistöö.

Uurimistöö teemavalik oli minu koolis suhteliselt vaba ning teadsin kohe, et tahaksin uurimistöö teema siduda idamaise tantsuga. Algselt oli plaanis töö veidi laiemal teemal kirjutada, kuid arvestades etteantud nõudeid ning aega, tuli töö siiski väiksemamahuline. Töö koostamist alustasin juba 2012. aasta sügisel, allikaid hakkasin otsima juba varem.

Laiemalt võiks minu töö jagada kahte osasse: esimene osa, mis kirjeldab idamaist tantsu ajalugu (väga lühidalt) ning levikut Araabiamaadest väljaspoole ehk kuidas idamaine tants üldse Euroopasse ning edasi Eestisse jõudis ja idamaise tantsu ajalugu Eestis; teises osas uurisin lähemalt idamaise tantsu olukorda Eestis praegusel hetkel. Sinna kuulusid 10 Eesti idamaise tantsu stuudio analüüs, harrastajate seas läbiviidud ankeetküsimustiku vastuste analüüs, veel vaadeldi ka erinevaid Eestis aset leidvaid idamaise tantsu üritusi.

Uurimistöö eesmärkideks püstitasin idamaise tantsu alase teadlikkuse tõstmise ning üritasin välja selgitada, kas selle stiili populaarsus on kasvamas. Lisaks oli töö eesmärgiks ja lõpuks ka väga suureks väärtuseks see, et sai koostatud eestikeelne idamaise tantsu ajaloo kohta informatsiooni andev materjal, kus on jäädvustatud ka idamaise tantsu hetkeolukord. Seda just seetõttu, et eestikeelsena pole internetis väga palju infot ning ilmunud pole ka ühtegi vaid idamaist tantsu puudutavat raamatut – seega uurimistöö valmimise jaoks tuli ära teha ka mahukas tõlketöö. Loodan, et ka teistele tantsijatele pakub uurimistöö teoreetiline, ajaloost rääkiv osa uut ja huvitavat, sest ise sain töö koostamise ajal palju uut teada. Äärmiselt huvitav oli uurida ja analüüsida küsimustiku tulemusi ning kõige huvitavamaks võiks lugeda küsimusele „Mida tähendab kõhutants Sinu jaoks? Miks Sulle kõhutants meeldib? Mis Sind selle juures paelub? Mida kõhutants sulle annab?„ antud vastused. Vastata sai vabatekstina ning seetõttu anti väga erineva pikkusega ning sisuga vastuseid.

Uurimistöö põhjal võib väita, et idamaisel tantsul on Eestis tulevikku. Juurde on tulnud uusi harrastajaid, samas on tõenäoline, et idamaise tantsu harrastamist jätkatakse pikemas perspektiivis. Juurde tulnud palju väljundeid harrastajatele ning uute idamaise tantsu alaste teadmiste saamise viise – toimumas on arvukalt idamaise tantsu üritusi, haflasid, kursuseid ja festivale. Siiski võiks olemasolevate ürituste külastatavus olla veelgi suurem, sest peaaegu koju kätte tuuakse nii suurepäraseid välismaa kui Eesti õpetajaid. Teise uurimistöö eesmärgi, idamaise tantsu alase teadlikkuse tõstmise tulemusi, on raskem hinnata. Tööd lugenud ning tööga kokku puutunud inimeste teadmised idamaisest tantsust aga kindlasti suurenevad.

Edasi tahaksin idamaise tantsu teemat kindlasti uurida. Uurida võiks näiteks idamaise tantsu mainet Eestis ning võrrelda seda suhtumisega antud tantsustiili teistes riikides ning miks mitte ka Araabiamaades. Samuti oleks huvitav teada, mida ning kui palju teavad idamaise tantsuga mittetegelevad inimesed sellest stiilist ning kust need teadmised pärit on. Uurida võiks ka idamaise tantsu harrastajate taustteadmisi.

Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki, kes on uurimistöö koostamisel abiks ja toeks olnud ning mulle kaasa elanud. Loodan, et uurimistöö lugemine on teile sama huvitav kui mulle on olnud selle koostamine.

Täispikkuses uurimistööd saab lugeda siin: http://sdrv.ms/13sGMV9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s